Java EE course assignment
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Nils Gerstner 7a74507b9d
Nils Playground
7 years ago
docs Nils Playground 7 years ago
src/main Nils Playground 7 years ago
.gitignore Nils Playground 7 years ago
README.md Nils Playground 7 years ago
pom.xml Nils Playground 7 years ago

README.md

README

Project Java EE Kurs

Hemsida för kursverksamhet

Bygga en hemsida där man kan lägga upp kurser registrera lärare och elever. Föra närvaro per lektionstillfälle. Varje användare kommer ha en login med rättigheter enligt nedan

Elev ska kunna:

 • Registrera sig till en eller flera kurser
 • Avregistrera sig till en kurs
 • Se sin närvaro statistik

Lärare ska kunna:

 • Se de kurser de håller inklusive elever
 • Kunna föra närvaro för de kurser de håller
 • Se närvaro statisk för de kurser de håller

Administrator ska kunna

 • Registrera lärare och elever
 • Lägga till kurser och ansluta lärare och elever
 • Se närvaro statistik per kurs/elev ..
 • Få daglig statistik på närvaro för alla kurser
 • Ska kunna med JMS ”standalone” på närvaro